Relacje inwestorskie

 

Inwestycje CL sp. z o.o.

II - Inwestycje CL Spółka akcyjna

II-Inwestycje CL Spółka Akcyjna 
ul. Sokolska 78-80  
40-087 Katowice 

REGON:241480890 
NIP:6342737043

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Kapitał zakładowy wpłacony: 100 000 PLN

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584945 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

III - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna

„III-Inwestycje CL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna 
ul. Sokolska 78-80 
40-087 Katowice

REGON:241822391
NIP:6342770879

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Kapitał zakładowy wpłacony: 50 000 PLN

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374132 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

IV - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna

V - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna

"V-Inwestycje CL spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią spółka komandytowo akcyjna"
ul. Sokolska 78-80 
40-087 Katowice

REGON:240682255
NIP:6342815240

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Kapitał zakładowy wpłacony: 50 000 PLN

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284268 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

VI - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowa

VII - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowa

VIII - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowa

IX - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowa

X - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowa

XI - Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowa

Inwestycje CL sp. z o.o. sp. komandytowa

Ulubione ()
Realizacja
System CRM dla deweloperów OneButton